….Moramo čisto naš muzički sadržaj, duh naše muzike, zaodjenuti visoko kulturnom formom, suvremenim artizmom zapadnoevropskih naroda….Dovesti u sklad ova dva na oko suprotna elementa, evropski muzički artizam s našom muzičkom primitivom, evropski muzički intelektualizam s našom senzibilnošću, jedini je put, koji će naše muzičko stvaralaštvo očuvati od sasvim izlišnog basanja bez cilja, jedini put koji će našem narodu omogućiti stalno i časno poglavlje u općenitoj historiji muzike….