Kronologija

1878. 2.IV 
rođen u Jelsi na otoku Hvaru
 
1896. 
maturirao na učiteljskoj školi u Zadru. Otada radio kao učitelj na Hvaru, Visu i u Drnišu. Privatno studirao glazbene teoretske predmete, klavir, kompoziciju te glazbeni folklor.
 
1905. 
položio ispit za nastavnika klavira i glazbe na srednjim školama
 
1910. 
položio teoretske predmete na Konzervatoriju u Pragu i upisao se kao redoviti student na treću godinu studija kompozicije (u klasi prof. V. Novaka) i studija dirigiranja
 
1912. 
s odličnim uspjehom diplomirao studij kompozicije i dirigiranja na Majstorskoj školi Konzervatorija u Pragu
 
1912. – 1918. 
radi kao profesor na gimnazijama u Splitu i Zadru
 
1915. 
na osnovu svoga proučavanja glazbenog folklora objavio studiju «Ojkanje»
 
1916. 
u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu na koncertu koji oznajuče početak moderne u hrvatskoj glazbi, izveden je njegov simfonijski portret «Karneval».
 
1918. 
imenovan profesorom glazbe na Učiteljskoj školi u Zagrebu
Češki kvartet iz Praga prigodom gostovanja u Zagrebu praizvodi I gudački kvartet «Pjesma srodnih duša».
 
1919. 
u Zagrebu prva izvedba zborova «Pjesme neostvarene ljubavi»
 
1922. 
prigodom osnivanja Muzičke akademije u Zagrebu imenovan profesorom kompozicije
u Beču održan koncert Dobronićevih komornih djela
 
1924. 
premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu Gundulićeve «Dubravke» s Dobronićevom scenskom glazbom
 
1925. 
premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu opere «Dubrovački diptihon»
 
1927. 
koncert klavirskih kompozicija u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu u izvedbi Petra Dumičića
 
1928. 
objavljeni u Zagrebu «Zbornik jugoslavenih pučkih popijevaka» i «Pjesmarica»
Edition M. Senart u Parizu objavio klavirske suite «Jugoslavenske pučke popijevke» i «Jugoslavenski pučki plesovi»
 
1933. 
u Zagrebu prva izvedba «Jugoslavenskih simfonijskih plesova»
 
1934. 
premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu komične opere «Udovica Rošlinka»
 
1938. 
premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu opere «Rkač», kasnije preimenovane «Goran» premijera u Narodnom kazalištu u Bratislavi komične opere «Udovica Rošlinka» Zagrebačka filharmonija praizvela I simfoniju «Vigorosa» praizvedba «Jelšonskih tonaca» na Radio Budimpešti
 
1940. 
umirovljen kao profesor Muzičke akademije u Zagrebu
 
1950. 
u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu praizvedena scenska glazba za «Komediju od Raskota»
 
1953. 
u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu svečano proslavljena sedamdeset peta godišnjica skladateljeva života
 
1954. 
u Hrvatskom narodnom kazalištu «Ivan Zajc» u Rijeci premijera muzičko-scenske satire «Pokladna noć»
 
1955. 
12. XII umro u Zagrebu